Coming soon

Wij zijn hard aan het werk deze website in te richten. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@boerenbouwenspreekuur.nl of onderstaand formulier invullen.

Stuur ons een e-mail

BoerEnBouwenSpreekuur is een initiatief van architect Rob Hendriks en landschapsadviseur Stieneke van der Wal. Het is een samenwerkingsverband van meerdere deskundigen en u kunt terecht op het spreekuur met uiteenlopende vragen over erftansformaties. Dit kan gaan over de uitbreiding van uw agrarisch bedrijf, herbestemming van de boerderij, landschappelijke inpassing en erfinrichting, restauratiewerkzaamheden, aardbevingsschade, asbest, energieverbruik, duurzaamheid, etc.