Inventief ontwerp voor aardappelbewaarschuur

Maatschap Meijer Nieuw Bocum Kloosterburen

DAAD Architecten ontwierp op het monumentale erf ‘Nieuw Bocum’ te Kloosterburen een innovatieve aardappelbewaarschuur. Dit gebeurde in opdracht van familie Meijer met hun landbouwbedrijf Maatschap Nieuw Bocum.

In de eerste ontwerpfase is een transformatieplan gemaakt voor het gehele erf en de gebouwen. In het transformatie plan is in diverse modellen onderzocht op welke wijze een nieuwe functionele aardappelbewaarschuur kan worden gerealiseerd, rekening houdend met het bestemmingsplan, bouwbudget, bouwtechniek, installaties, de monumentale en landschappelijke kwaliteiten van de gebouwen en het erf. In alle modellen is rekening gehouden met toekomstige groeimogelijkheden van het bedrijf.Het transformatieplan werd uitgevoerd in samenwerking met Greet Bierema en Adriaan Velsink. Zij waren respectievelijk verantwoordelijk voor de analyse van het erf in zijn historische context, het erfontwerp en de begeleiding van het project.

Op basis van het voorkeursmodel uit het transformatieplan is vervolgens een definitief ontwerp gemaakt voor de nieuwe aardappelbewaarschuur. In eerste instantie leek bouwen op het bestaande erf niet mogelijk. Maar door een schuur te maken met een bijzondere grondvorm, die de beschikbare ruimte op het erf volgt, passen het gebouw en de cellen met de aardappelkisten bijzonder goed. Ook de toepassing van een slimme kapvorm was hierin belangrijk. Door deze keuzes zijn functionele en compacte werklijnen ontstaan. Door aan de erfzijde een groot overstek te maken wordt meer ruimte gegeven aan het erf voor voldoende draairuimte van voertuigen. De nokrichting, nokhoogte en goothoogte van de nieuwe schuur sluiten aan op de bestaande monumentale boerderij.

Aan de achterzijde van de schuur loopt de goot parallel aan de sloot en de dijk met een pad langs de sloot. In deze achtergevel zijn de in- en uitlaatkleppen van de ventilatoren en koelsysteem gesitueerd. De kleurstelling van de schuur is een schakering van een neutrale donkere grijstint, die een contrast vormt met de bestaande Groninger rode metselwerk gebouwen. Op het zuidelijk gelegen dakvlak is een groot vlak met zonnepanelen aanwezig met een ideale dakhelling van 35 graden.

In het gepubliceerde artikel ‘Zo bouwt Groningen aan de toekomst’ van De Correspondent wordt deze Aardappelschuur op het erf Nieuw-Bocum besproken. Het project wordt genoemd als voorbeeld van een zorgvuldig ingepaste hedendaagse schuur op het boeren erf en een goed alternatief op de catalogus schuren die de laatste decennia zijn gebouwd in de provincie Groningen.