Efficiënter werken én energie leveren aan het dorp

Akkerbouwbedrijf Maatschap Gesink in Mensingeweer

Het akkerbouwbedrijf is gevestigd in een fraaie historische boerderij uit 1885 en ligt in het open wierdenlandschap aan de rand van het dorp Mensingeweer. Het bedrijf is oorspronkelijk een samenvoeging van twee boerderijen en er zijn voortdurend schuren bijgebouwd. Door die versnippering en doordat een deel van de schuren sterk is verouderd, loopt de maatschap tegen logistieke problemen aan. Daarnaast is de vraag welke energiemaatregelen geschikt zijn voor dit bedrijf.

Er was al een plan gemaakt voor de sloop van een gebouw om plaats te maken voor een grote nieuwe aardappelbewaarschuur. De vraag aan Boer & Bouwen was vooral gericht op het energieverbruik: “Hoeveel zonnepanelen zouden nodig zijn op de nieuwe schuur om het energieverbruik te dekken?”. Boer & Bouwen onderzocht het energieverbruik en concludeerde dat een windmolen beter past bij dit bedrijf. In combinatie met een lager en slimmer energieverbruik in de nieuwe schuur kan het bedrijf met een aantal windmolens op het erf zelfs energieleverancier worden voor het dorp.

Bij het erf-ontwerp zijn de windmolens als ‘bomen’ aan de rand van het erf geplaatst zodat het een geheel vormt met de erfbeplanting én voldoende wind vangt! Door het erf te vergroten komt er voldoende ruimte rondom de nieuwe schuur voor de logistiek. Er komt een nieuwe uitrit bij waardoor het erf opgesplitst wordt met een ‘schoon’ en ‘vies’ deel en er is rekening gehouden met de nieuwe eisen betreffende de erf-afspoeling. In het erf-ontwerp worden dichte boomsingels afgewisseld met transparante bomenrijen. En als afscheiding tussen het erf en de landerijen komt er rondom een nieuwe sloot.