Jongveestal op Erve Deperman in Reutum

Een tweede leven voor een historische boerderij

Erve Deperman is een historisch erf met grote cultuurhistorische waarden. Op het erf bevinden zich 5 rijksmonumenten. Het erf, nog compleet met erfbos heeft een omvang van ca. 1,5 ha en is ook als rijksmonument aangewezen. De bouwkundige staat van diverse gebouwen is slecht tot zeer slecht. Vanuit de openbare weg is het geheel nauwelijks nog te zien.

De eigenaren hebben ambitieuze plannen. Zij willen boerderij en erf in de oude glorie herstellen en voor de lange termijn veilig stellen. Erve Deperman zal het hart vormen van hun bedrijf van meer dan 50 ha., dat zich richt op landbouw, natuurontwikkeling en recreatie. Dit alles met als motto: Mensen, Landbouw, Erfgoed en Groen.

In het transformatieplan zijn mogelijkheden onderzocht voor de aanpassing van de gebouwen en het erf. De landschapsarchitect (Greet Bierema) en architect (DAAD) is gevraagd om na te gaan hoe door middel van recreatie een bredere economische basis kan worden gerealiseerd. Dit echter met als uitdrukkelijk opdracht om door verbetering van het landschapspatroon, het herstellen van boerderij en schuren, het zichtbaar en toegankelijk maken van het erf maatschappelijke meerwaarde te realiseren.

In het bos op het erf van boerderij Erve Deperman te Reutum is op zichtafstand van de boerderij een jongveestal voor kalveren gerealiseerd. Dit bos is van oudsher een productiebos met eiken ten behoeve van de bouw van eigen bouwwerken. De situering zorgt ervoor dat er een samenhangend ruimtelijk complex ontstaat en de ruimtelijke relatie tussen erf en omringend gebied intact blijft. De jongveestal heeft zijn nok haaks op de nokrichting van de andere bestaande bouwwerken op het erf. Op deze wijze is de open zijde van de stal aan de zuidzijde gelegen hetgeen gunstig is met oog op dierenwelzijn.

De nieuw te bouwen jongveestal wordt ruimtelijk onderdeel van het ensemble aan gebouwen. In de lijn van de voor die tijd herkenbare gebouwde bouwwerken, stellen wij een eigentijdse vormgegeven kapschuur voor met tegelijkertijd overeenkomsten met de bestaande bouwwerken in materiaalgebruik en detail. Het wordt daarmee geen kopie van de bestaande bouwwerken.

De nieuwe schuur vormt een eigentijdse herkenbare toevoeging aan de huidige reeks, met een subtiel verschil in diepte kop/top gevels als overstek boven de deuren. In materiaal is de schuur opgebouwd uit een efficiënte staalconstructie en een betonnen kelder/vloer met houten gevels in verschillende richtingen.