Keuzes maken bij complexe verbouwing

Melkveebedrijf Maatschap Bouwkamp in Sebaldeburen

Bij het moderniseren, verduurzamen én uitbreiden van een bedrijf moeten er ontzettend veel keuzes gemaakt worden. De kans is dan groot dat je als ondernemer door de bomen het bos niet meer ziet. Aangezien geen enkel budget onbeperkt is en de factor tijd een grote rol speelt, is het belangrijk slim te kiezen en goed te plannen. Zeker wanneer je het bedrijfsproces niet wilt verstoren. Boer & Bouwen integreerde alle wensen en eisen in één plan dat een aantal scenario’s bevat.

Maatschap Bouwkamp nam in 2014 het melkveebedrijf met schapenhouderij in Sebaldeburen over. Het bestaat uit een groot aantal losse, verouderde schuren en stallen die nodig aan vernieuwing toe zijn. Het vergroten van het bouwvolume zorgt voor veranderingen in de erfinrichting en de logistiek. Het bedrijf moet op dezelfde locatie blijven draaien terwijl de stallen stuk voor stuk vernieuwd worden. Tenslotte is de huidige woning te klein en is de vraag of verbouw of vervangende nieuwbouw het beste is. Het gezin blijft wonen op het erf en heeft tijdens de bouwactiviteiten een tijdelijk onderkomen nodig.

Belangrijk onderdeel hiervoor is het stappenplan en de kostenberekening van de totale verbouwplannen. Het stappenplan geeft een duidelijke fasering aan voor de verbouwing en de verplaatsing van de verschillende bedrijfsonderdelen. Hierdoor kan de Maatschap weloverwogen keuzes maken met welk onderdeel gestart wordt, wat dit betekend voor de bedrijfsvoering en wat de kosten zijn. Daarnaast geeft het stappenplan een eindbeeld waar naar toegewerkt wordt.

Voor het melkveebedrijf zijn er concrete maatregelen aangegeven om energie te bezuinigen en mogelijkheden om energie te winnen uit bijvoorbeeld uit de melk en/of aardwarmte. Dit heeft als voordeel dat met deze warmte ook het woonhuis comfortabel verwarmd kan worden.

Bij het ontwerp zijn er verschillende mogelijkheden gegeven om de inrichting en logistiek te optimaliseren. Een aantal maatregelen kunnen direct uitgevoerd worden tijdens de verbouwing. Daarnaast zijn er onderdelen die in een later stadium uitgevoerd worden, maar waar nu al wel rekening mee gehouden kan worden om extra kosten te voorkomen. De boerderij ligt besloten in het coulissenlandschap van het Zuidelijk Westerkwartier en het bedrijf neemt deel aan agrarisch natuurbeheer. De erfbeplanting is rondom het erf en wordt aangevuld met een grondwal en beplanting. Naast het huis komt een boomgaard en een singel van struiken om het achtererf af te schermen.