Herbouw na NAM-schade of verplaatsen naar nieuwe locatie

Veeteeltbedrijf Wigboldus in Garmerwolde

De historische boerderij met karakteristiek voorhuis heeft een prominente plek in de dorpskern van Garmerwolde. Het veeteeltbedrijf boert al generaties lang op deze plek en ook de volgende generatie wil het bedrijf doorzetten. De boerderij inclusief woonhuis is door aardbevingsschade ernstig beschadigd en moet worden gesloopt. Tegelijkertijd heeft het bedrijf plannen om uit te breiden met een nieuwe stal.

Door de NAM schade aan de huidige boerderij en de huidige regelgeving wat betreft emissies, is de vraag of het bedrijf op dezelfde plek verder kan gaan. Boer & Bouwen werkte daarom twee scenario’s uit: één voor uitbreiding op een vergroot erf en één voor het volledig verplaatsen van het bedrijf naar achteren – uit de dorpskern. Bij het maken van deze plannen is rekening gehouden met de historische waarden, de inpassing in het landschap, het gemeentelijke bestemmingsplan en de emissienormen. Van elk scenario zijn de voor- en nadelen overzichtelijk op een rij gezet. Om het bedrijf volledig energie neutraal te maken zijn er concrete voorstellen gedaan voor de nieuwbouw van het bedrijf en de woning.

Voor dit veeteeltbedrijf is er een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden om energie op te wekken of te besparen. Voor de opwekking van warmte kunnen we de warmte uit de melk en de natuurlijk opgewekte warmte in de potstal gebruiken. Dit, gecombineerd met zonnecollectoren of een windmolen, maakt het bedrijf volledig energieneutraal.