Toekomstbestendige Groninger boerderij binnen historische contour

Biologisch vleesveebedrijf Smit in Oosterwijtwerd

Vanwege aardbevingsschade staat de historische Oldambsterboerderij uit 1848 op de nominatie om gesloopt te worden. Het advies van de NAM is om de boerderij te slopen en te vervangen voor een catalogusschuur en een losstaand woonhuis.

De familie Smit boert al bijna twee eeuwen op deze unieke plek in het Groninger landschap. Hun erf met beplanting, gracht en kenmerkende boerderij is zichtbaar vanuit de wijde omtrek. De familie is niet van plan het advies van de NAM op te volgen en wil een eigentijdse, duurzame en multifunctionele Groninger boerderij herbouwen met dezelfde omvang als de huidige boerderij. Daarnaast willen zij onafhankelijk worden van het gas en weten wat de mogelijkheden zijn voor hun bedrijf. Boer & Bouwen heeft alle vragen en wensen uitgewerkt in een integraal plan met hierin het ontwerp voor de nieuwe boerderij, het erfinrichting- en beplantingsplan en de mogelijkheden om energie te hergebruiken.

Het gemengde bedrijf bestaat uit biologische vleesvee en akkerbouw en verkoopt vlees vanaf de boerderij. Hoe het bedrijf zich gaat ontwikkelen is op dit moment niet duidelijk en het hangt mede af van het toekomstige landbouwbeleid. Uitgangspunt voor de schuur is dat deze multifunctioneel wordt en dat het ook gebruikt kan worden voor niet agrarische activiteiten. Daarnaast is het huidige erf niet aantrekkelijk voor bezoekers die vlees willen kopen.

Boer & Bouwen heeft een eigentijdse boerderij ontworpen waarin kenmerken van de kop-hals-romp-boerderij en het Oldambster type samenkomen. De boerderij wordt herbouwd op de bestaande plek en heeft dezelfde afmetingen. Het huidige erf is te klein geworden voor alle bedrijfsactiviteiten en de samenhang tussen het oude erf en de naastgelegen loods ontbreekt. Door het erf te vergroten komt er voldoende ruimte voor opslag van mest en voer, parkeren voor bezoekers en voor het rijden over het erf met diverse werktuigen. Het erf wordt vergroot door een deel van het weiland erbij te trekken en door bomen buiten de gracht aan te planten.

Het bedrijf wekt zelf een groot deel van zijn energie op, dit gebeurt onder andere via een warmtepomp. En door op een slimme manier warmte te winnen uit de mesthoop en via zonnepanelen.