Spreekuur

Tijdens het spreekuur Boer & Bouwen kunt u als agrariër of eigenaar van een boerderij in het buitengebied al uw vragen voorleggen over bedrijfsuitbreidingen, landschappelijke inpassing, (ver)bouwplannen, vergunningen, procedures, subsidies, mogelijkheden voor verduurzaming, en noem maar op. Een aantal voorbeelden:

  • Past de uitbreiding van mijn agrarisch bedrijf op het huidige erf?
  • Hoe kan ik mijn boerderij landschappelijk inpassen?
  • Wat is mogelijk bij het restaureren van mijn boerderij?
  • Zijn er subsidiemogelijkheden voor mijn plannen?
  • Kan ik duurzame energie opwekken en mag ik die dan leveren aan mijn dorp?
  • Hoe maak ik de meest optimale verduurzamingsslag?
  • Wat kan ik doen om mijn boerderij aardbevingsbestendiger te maken?
  • Hoe groot is de ingreep bij asbestsanering?

Hoe werkt het gratis spreekuur?

We organiseren spreekuren op verschillende locaties. U meldt zich vooraf online aan en ontvangt een bevestiging. Geef in het online aanvraagformulier globaal aan wat uw vraag is. Stuur eventueel foto’s, tekeningen of kaarten mee zodat wij weten waar het over gaat. Een spreekuur duurt 20 minuten per gesprek en is gratis. In het gesprek kunt u uw vraag nader toelichten. Wij denken we met u mee en geven u kostenloos advies en tips.

Is het spreekuur te kort voor uw vraag?

We proberen uw vraag zo volledig mogelijk te beantwoorden tijdens het spreekuur. Lukt dat niet? Dan krijgt u van ons een voorstel voor een plan van aanpak. Dat kan bestaan uit een vervolgtraject met een specialist, of met een speciaal voor uw vraag samengesteld team van deskundigen. Door uw vraag vanuit verschillende disciplines integraal op te pakken bespaart u veel tijd.

Wat kunnen we daarna voor u doen?

U bepaalt zelf hoe u verder gaat. U kunt zich beperken tot het inwinnen van advies bij ons en zelf acties ondernemen. Maar als u wilt kunnen we ook procedures in gang zetten of subsidieaanvragen voor u verzorgen.

Meld u aan voor een spreekuur

2 + 6 = ?

© Copyright - Strik Design