Team

Boer & Bouwen is een loket waar u als agrarisch ondernemer terechtkunt voor alle vragen over het bouwen, renoveren of verplaatsen van uw bedrijf. Op één plek krijgt u antwoord op al uw vragen over onder meer bouwen, vergunningen en energieoplossingen. Dat kan tijdens een spreekuur of door een afspraak te maken voor een vrijblijvende kennismaking.

In Boer en Bouwen werken de volgende specialisten samen:

  • Rob Hendriks, architect
  • Stieneke van der Wal, erf-ontwerper
  • Rob Jacobs, energieadviseur

De samenstelling waarin we samenwerken, hangt af van uw vraag. Als het nodig is, schakelen we ook andere specialisten in.

Rob Hendriks

Architect

Rob is architect en directeur van DAAD Architecten. Dit full service architectenbureau ontwerpt, tekent, maakt bouwkundige berekeningen en verzorgt bouwmanagement. Behalve voor het ontwerp ondersteunt Rob agrariërs bij het proces om tijdens de bouw het bedrijf zo goed mogelijk te laten functioneren:

“Mijn uitgangspunt is dat elk ontwerp voor een stal, schuur of woning een nauwkeurig antwoord is op de vragen van de gebruiker en zich goed verhoudt tot de functie, de omgeving en de geschiedenis. Dat hoeft dus niet altijd tot een architectonisch spektakel te leiden. Integendeel: de inpassing in een landelijke omgeving of op een erf vraagt soms juist om een ingetogen ontwerp. Bij een agrarisch bedrijf is daarnaast de indeling van het erf minstens zo belangrijk. Ook daarover denk ik graag mee, zodat het bedrijfsproces zo efficiënt mogelijk kan worden ingericht.”

Stieneke van der Wal

Erf-ontwerper

Met haar bedrijf Het Noordererf adviseert Stieneke agrariërs bij de inrichting van het erf en de landschappelijke inrichting. Behalve het ontwerp begeleidt ze de uitvoering en kent zij de subsidiemogelijkheden voor erfbeplanting:

“Wie een bedrijf in een landelijk gebied wil (ver)bouwen, krijgt te maken met hoge eisen van overheden wat betreft de landelijke inpassing. Door met de agrariër mee te denken wat op zijn / haar bedrijf mogelijk is vind ik vaak een oplossing wat uitvoerbaar is en past bij de bedrijfsvoering en het wonen op de boerderij. Samen met de architect denk ik na over de nieuwbouw en wat dit betekent voor de ruimtelijke kwaliteit. Past het nog op het huidige erf en blijft er wel voldoende ruimte over voor beplanting. Door de omvang van de huidige schuren, stallen en loodsen is er ruimte nodig rondom deze gebouwen om de samenhang met het erf en landschap te behouden. 

Eigen projecten

Rob Jacobs

Energieadviseur

Met zijn bedrijf L’orèl Consultancy adviseert Rob al 25 jaar (agrarisch) ondernemers die energie willen besparen of duurzame energie willen opwekken. Hij was onder andere verantwoordelijk voor  de energiezuinigste melkstal van Europa en de energiescan van de zuivel met jaarlijks 12.000 invullende boeren:

“De duurzaamste energie is de energie die je níet nodig hebt. Dat klinkt heel simpel, maar dat is voor mij een belangrijk uitgangspunt. Door energiebesparing en -opwekking vanaf het begin meenemen in het ontwerp van gebouwen, kun je voor een minimum aan kosten een maximaal rendement halen. Dat doen we niet op basis van een natte vinger, maar door voortdurend het exacte verbruik en de eventuele lekken te meten en te berekenen. Vaak zijn het simpele oplossingen, die een enorme besparing opleveren.”

Eigen projecten

© Copyright - Strik Design